De federatie NOVA doet die dingen die op regionaal of club niveau moeilijk of helemaal niet te verwezenlijken zijn als o.a.:

 1. 1bieden van opleidingmateriaal voor aangesloten clubs en hun leden;

 2. 2opleiden van docenten voor training van leden van aangesloten clubs;

 3. 3opleiden en bijscholen van juryleden voor de diverse filmfestivals voor amateurfilmers;

 4. 4beheer van een filmotheek met instructiefilms en amateurfilms;

 5. 5afkopen van BUMA rechten voor filmvertoning in verenigingsverband;

 6. 6onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van ondersteuning
  van de amateur kunstbeoefening;

 7. 7organiseren van filmwedstrijden:

  1. 1De jaarlijkse Nationale wedstrijd voor amateurfilmers met als afsluiting het NOVA Film Festival

  2. 2Het NOVA Eén minuut Film Festival;

 8. 8authorisatie en ondersteuning van door de regionale organisaties ad hoc of permanent georganiseerde filmmanifestaties.


De Regionale Organisaties doen op hun beurt weer datgene wat de aangesloten clubs
zelf niet of nauwelijks aankunnen:

 1. 1organisatie van de regionale voorjureringen voor de Nationale wedstrijd;

 2. 2organisatie van cursussen.

Bovendien resulteert de samenwerking van de filmclubs in een aangesloten organisatie tot onderling goede contacten, die kunnen resulteren in het onderling uitwisselen van filmprogramma’s en het attenderen op interessante sprekers.


http://www.nova-noord.nl/

NOVA Noord
De wereld door jouw ogen !

Eerstvolgende clubavondenLOCATIE :


De Vredehorst

Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD HoogeveenVideoclub Spotlight Hoogeveen | E. videoclubspotlight@gmail.com | www.videoclubspotlight.nl | design & realisatie FP Creation

Klik hier voor AGENDAAgenda.html
17 januari
20.00 uur
7 februari
20.00 uur
21 februari
20.00 uur